ภาพบรรยากาศ การอบรมความรู้สายไฟ แบรนด์ Bcc

ภาพบรรยากาศ การอบรมความรู้สายไฟ แบรนด์ Bccเพื่ออัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้พนักงานมีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า
🙏ขอบคุณ บ. บางกอกเคเบิ้ล ที่สละเวลามาอบรมให้ความรู้แก่พนักงานของ บ.มัลติ ยูทิลิตี้